Sansón, Tomás. 2011. “Proceso De configuración Del Campo historiográfico Uruguayo”. História Da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography 4 (6). Ouro Preto:123-41. https://doi.org/10.15848/hh.v0i6.204.